Philtranco and Andok’s Redemption Promo

Eto na ang promo para sa ating mga pasahero ng Dau Pampanga.


Para sumali kailangan ninyo lang gawin ay ang mga sumusunod:

– Magkolekta lamang ng tatlong (3) used Philtranco bus ticket na byaheng Pasay/Cubao(JAM) papuntang Pampanga mula Sept. 1 – Dec 15, 2014 para makatanggap ng libreng Andoks meal voucher.

– Ang naipon na bus tickets ay maaring ipapalit sa mga ticket seller sa Cubao (JAM) at Pasay terminal.

– Ang mga Andoks meal na inyong makukuha ay hindi maaring ipalit sa cash.

– Ang mga empleyado at advertising agency kasama na rin ang kanilang mga kamag-anak hanggang sa second degree ay hindi pinapayagang sumali sa nasabing promo.