Fatima University Medical Center Medical Mission @ Philtranco Terminal – Pasay

Nagbigay ng libreng konsultasyon at serbisyong medikal ang Fatima  University Medical Center sa mga minamahal naming pasahero noong April  12-13, 2014 sa Philtranco, Pasay City Terminal. Patunay lamang na ang  Philtranco ay may malasakit sa mga pasahero nito at hangad namin ang  inyong kaligtasan para sa matiwasay na paglalakbay.